X
Czcionka: A A+ A++
Kontrast:

Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” - bedzie realizowana przez MOPR

Od 1 stycznia 2017 roku wchodzi w życie ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016 r. nr 1860).

Realizacją art. 10 tej ustawy zajmował się będzie Zespół Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.
Zgodnie z zapisami ustawy z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego odpowiednie zaświadczenia, przyznaje się, na to dziecko, jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł.
Jednorazowe świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód.
Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.
Wniosek złożony po terminie pozostaje bez rozpatrzenia.
Jednorazowe świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną. Do wniosku należy też dołączyć zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub  w czasie porodu. Zaświadczenie wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: połoznictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.


Wnioski z odpowiednimi zaświadczeniami należy składać w siedzibie Zespołu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim ul. Sienkiewicza 16a.
powrót